🌎
This job posting isn't available in all website languages

Enhanced job search is here!

EY is where the better questions lead to better answers and a better working world.

 

And you know what?

We couldn’t help but ask ourselves if building a better job search experience online could lead to a better candidate experience for you.

 

That’s why we’re excited to invite you to a refreshed and improved job search. Experienced hires go to: https://careers.ey.com/ey and student hires go to: https://eyglobal.yello.co/job_boards/c1riT--B2O-KySgYWsZO1Q

 

Come explore job opportunities at EY and find a career as unique as you are. The exceptional EY experience. It’s yours to build.

Accountant in opleiding - Audit - Financial Services

📁
Assurance
📅
AMS003Z8 Requisition #
Thanks for your interest in the Accountant in opleiding - Audit - Financial Services position. Unfortunately, the link which you have accessed is no longer active. Please CLICK HERE to return to the EY Global careers site and use keywords to search for this job as it still might be active, or you can also review our similar listings and apply.

  • Werk aan interessante opdrachten met een sterk innovatief karakter bij een gevarieerde en uitdagende groep klanten   
  • EY biedt jou trainingen in hard- en soft skills. Je krijgt een counselor en buddy. Opleidingen worden ondersteund in tijd en geld  
  • Samenwerken doen we in diversiteit. We werken in een omgeving waarin 'gelijkheid in diversiteit' in ons beleid is verankerd, met als resultaat betere teamresultaten  

 
If you can demonstrate that you meet the criteria above, please contact us as soon as possible.  
  
The exceptional EY experience. It’s yours to build.   
  
EY | Building a better working world   

EY exists to build a better working world, helping to create long-term value for clients, people and society and build trust in the capital markets.    
   
Enabled by data and technology, diverse EY teams in over 150 countries provide trust through assurance and help clients grow, transform and operate.    
   
Working across assurance, consulting, law, strategy, tax and transactions, EY teams ask better questions to find new answers for the complex issues facing our world today.   
  
An (online) assessment and a pre employment screening are part of the application procedure.   
Door wet- en regelgeving en doordat EY (en in sommige gevallen haar klanten) hoge eisen stelt aan de betrouwbaarheid en de integriteit van haar medewerkers wordt elke nieuwe medewerker gescreend. Afhankelijk van het functieniveau kan de pre employment screening uit de volgende onderdelen bestaan: Verklaring omtrent Gedrag (VOG) of - indien geen VOG in Nederland kan worden aangevraagd - Criminal Background Check uit het land waar je op dit moment woont of de afgelopen vijf jaren hebt gewoond, integriteitsvragenlijst, verificatie van ID, diploma’s en/of werkervaring en het raadplegen van het centraal insolventieregister.