🌎
This job posting isn't available in all website languages

Internship: Strategisk och operationell transaktionsrådgivning hösten 2018 – Stockholm

📁
Transaction Advisory Services
📅
STO000UT Requisition #
Thanks for your interest in the Internship: Strategisk och operationell transaktionsrådgivning hösten 2018 – Stockholm position. Unfortunately, the link which you have accessed is no longer active. Please CLICK HERE to return to the EY Global careers site and use keywords to search for this job as it still might be active, or you can also review our similar listings and apply.

EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i. Våra transaktionsrådgivare hjälper kunder att välja rätt strategi för att uppnå tillväxt, resultatförbättring och den avkastning som aktieägare och andra intressenter förväntar sig. Vi stödjer många av världens ledande och snabbast växande företag med rådgivning baserad på väl beprövade globala metod. Med ett starkt bransch- och verksamhetskunnande erbjuder vi kundanpassade tjänster.

My Profile

Create and manage profiles for future opportunities.

Go to Profile

My Submissions

Track your opportunities.

My Submissions

EY Careers site

Visit the EY Careers site to explore our culture, hear from our people and learn why an EY career is so valuable.